Witamy w Serwisie Internetowym Meritum Bank.
Przed zalogowaniem:
Sprawdź adres strony, musi być https://www.meritumbank.pl
  • Upewnij się, że nawiązałeś komunikację z Bankiem w szyfrowanym połączeniu (w oknie przeglądarki, na zielonym pasku, musi być symbol zamkniętej kłódki oznaczającej połączenie szyfrowane)
  • Po kliknięciu na kłódkę musi pojawić się certyfikat (VeriSign Class 3 Extended Validation SSL SGC CA)
  • Upewnij się, że certyfikat ma aktualną datę ważności i wydany jest dla www.meritumbank.pl
Jeżeli stwierdzisz jakąkolwiek niezgodność zgłoś ten fakt niezwłocznie na Infolinię Banku: 0 801 980 888 lub +48 58 77 88 888
Wylogowanie:
Pamiętaj, aby zakończyć prac ę w serwisie używaj opcji ‘Wyloguj’ znajdującej się w górnej części serwisu.

Zaloguj się

Komunikaty

W celu zalogowania do wersji demonstracyjnej systemu bankowości elektronicznej wpisz login: 69595498
Co to jest login?
Jest to niepowtarzalny ośmiocyfrowy numer, który otrzymuje każdy użytkownik bankowości elektronicznej Meritum Banku. Login wraz z hasłem do logowania (lub kodem tokena) służy do identyfikacji podczas logowania w elektronicznych kanałach dostępu.
Jak go otrzymać?
Jeżeli wnioskujesz o rachunek z dostępem do elektronicznych kanałów komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Banku lub serwisu internetowego, wówczas otrzymujesz login wraz z umową rachunku w przesyłce kurierskiej. Jeżeli wnioskowałeś o rachunek i/lub dostęp do rachunku bezpośrednio w oddziale Banku, wówczas na miejscu otrzymasz cały pakiet bezpieczeństwa. Login nadrukowany jest na kartę dołączoną do listu przewodniego i zabezpieczony w specjalnej kopercie z nadrukiem Meritum Banku.

Serwis www Meritum Banku

bezpieczenstwo - ebank

Zasady bezpieczeństwa

Aktywacja

Sposoby aktywacji

Lista Funkcjonalności

Lista funkcjonalności